Награден конкурс „Свети Николе низ фото-објективот на Светиниколчани„