Нов асфалтен пат до брана Мавровица

Деновиве започна изградбата на патниот правец кон хидроакумулацијата „Мавровица“. Средствата за изградба на патот се обезбедени преку Агенцијата за рурален развој како проект на локалната самоуправа на општина Свети Николе, а должината на патниот правец изнесува околу 800 метри. Со оваа ќе се овозможи полесен пристап до хидроакумулацијата како за спортските риболовци , така и за останатите граѓани на општина Свети Николе и пошироко кои што сакаат да рекреираат на овие убави терени. Со оваа ќе се создадат услови за изградба на викенд населби и развој на туризмот.

pat-mavrovica (5) pat-mavrovica (4) pat-mavrovica (3) pat-mavrovica (2) pat-mavrovica (1)

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora