Обезбедуваме пристојни услови за нашите најмили согласно сите стандарди

Овие денови се одвиваат градежни работи и во Детската градинка Рахилка Гонева во нашиот град.

Се изведува комплетно нова водоводна мрежа и поставување на хидрант во случај на пожар .

Обезбедуваме пристојни услови за нашите најмили согласно сите стандарди.

Вредноста на инвестицијата е околу 500.000 денари и истата е е обезбедена со сопствени средства.

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora