Обезбедуваме пристојни услови за нашите најмили согласно сите стандарди

Овие денови се одвиваат градежни работи и во Детската градинка Рахилка Гонева во нашиот град.

Се изведува комплетно нова водоводна мрежа и поставување на хидрант во случај на пожар .

Обезбедуваме пристојни услови за нашите најмили согласно сите стандарди.

Вредноста на инвестицијата е околу 500.000 денари и истата е е обезбедена со сопствени средства.

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora