Објава 1/2019 од 25.07.2019

ОБЈАВА број 1/2019 (25.07.2019)

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/Objava-za-zgrada.pdf” title=”Објава за зграда”]

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora