Oбраќање до граѓаните на градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев по повод „Свети Николај“ патронот на градот Свети Николе

Градоначалник Зоран Тасев:

Ги поканувам граѓаните за заедничко одбележување на патронот Св. Николај

 

Zoran Tasev

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora