Градоначалник Зоран Тасев:

Ги поканувам граѓаните за заедничко одбележување на патронот Св. Николај

 

Zoran Tasev