Обраќање на Градоначалникот на Општина Свети Николе по повод патронот на градот Свети Никола