Обука за вонсудско решавање на спорови во постапка на медијација

Во салата на локалната самоуправа на општина Свети Николе денеска се одржа обука за вонсудско решавање на спорови во постапка на медијација,  на која учествуваа претставници на локалната самоуправа, стопанственици, невладини организации и институции. Како што истакна градоначалникот Сашо Велковски, со заживувањето на медијацијата во споровите  до четири пати се намалуваат трошоците од редовните судски постапки, што е многу значајно за економијата  и за самите субјекти. Иако, медијацијата во нашава земја   е имплементирана преку закони сепак потребно е време правните и физичките лица да ја практикуваат  во настанатите спорови, рече  доктор Зоран Вучев медијатор, арбитар и помирувач кој ја спроведува обуката во Свети Николе.  DSCN9205   DSCN9208 DSCN9209 DSCN9210 DSCN9211 DSCN9212 DSCN9213 DSCN9216 DSCN9218

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora