Одбележан Светскиот Ден на Здравата исхрана

По повод Светскиот Ден на Здравата исхрана се одржаа повеќе активности во училиштата во општина Свети Николе.
Во просториите на СОУ Кочо Рацин се одбележа под мотото “Здрава храна – здрави навики – здрав живот”. Вработените и учениците од СОУ Кочо Рацин – Свети Николе активно се вклучија во организацијата како и во приготвувањето на храната. Беа застапени и продукти од сопствено производство на училиштето. Свој придонес,
за денешниот ден да биде успешен,дадоа: “Мечкуевска куќа – Пуже”, “Лион”, пекара “Шиткарски” и МСУ “Гаврило Романович Державин”.
Освен вработените и учениците од  СОУ “Кочо Рацин” – Свети Николе на настанот присуствуваа  претставници од локалната самоуправа, нутриционистот Цвета Динева, но посебна чест беше присуството на наставниците и учениците од ООУ “Кирил и Методиј”, ООУ “Гоце Делчев” од Свети Николе, ООУ “М.М.Брицо”-Лозово и ООУ “Даме Груев”-с.Ерџелија.
Активностите потоа продолжија во основните училишта.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora