Одржан регионален марш на ОРОРМ

Членови на 12 општински организации на Организацијата на резервни старешини на Македонија учествуваа на регионалниуот марш кој во саботата се одржа во Свети Николе. Оваа традиционална манифестација е поддржана од Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија. Учесниците ја поминаа марш-рутата во должина од 12 километри од Свети Николе до манастирот Ѓуриште.

marsh (5) (Copy) marsh (6) (Copy) marsh (1) (Copy) marsh (2) (Copy) marsh (3) (Copy) marsh (4) (Copy)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora