Одржана еднодневна работилница во рамки на проектот “Здружени сме посигурни и побезбедни”

Во рамките на проектот “Здружени сме посигурни и побезбедни” чиј имплементатор е ЗГ Медиа плус од Штип , се одржа еднодневна работилница на која присуствуваа членовите на Советот за превенција од општина Свети Николе и здруженија на граѓани.
На работилницата беа презентирани можностите, потребите за дејствување и поголема превенција , како и учество на граѓаните за нивна заштита во општина Свети Николе , а што се во надлежност на Советот за превенција на општината.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora