Официјализиран стартот на најголемата инвестиција во нашата општина за производство на зелена енергија “Ветропарк Богословец”

Официјализиран стартот на најголемата инвестиција во нашата општина за производство на зелена енергија “Ветропарк Богословец”.Првиот приватен македонски инвеститор Тхор импекс , ќе вложи 61 милион евра за поставување на 8 ветерници со капацитет од 36MW електрична енергија. Со стартот на оваа инвестиција но и со инвестициите во фотоволтаични централи на потегот кај с. Амзабегово со моќност од 25MW што треба да се случи наскоро, Свети Николе стануваа општина каде ќе се произведува најголемо количество на т.н. зелена енергија.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora