Општина Свети Николе доби грант средства во износ од 338.440 денари од Министерството за животна средина за изработка на техничка документација за канализациони системи во с.Кадрифаково, с.Преод и с.Трстеник

Општина Свети Николе доби грант средства во износ од 338.440 денари од Министерството за животна средина за изработка на техничка документација за канализациони системи во с.Кадрифаково, с.Преод и с.Трстеник.

Со ова , сме на добар пат да го решиме проблемот со канализациите во овие села.

Со ова техничка документација ќе бидеме спремни да аплицираме за средства до било која грант линија од страна на ЕУ или Светска банка.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora