Според најновото истражување на Центарот за управување со промени, Општина Свети Николе е на високото 3 место по транспарентност на објавените информации на официјалната веб страна www.svetinikole.gov.mk