Општина Свети Николе на високото 3 место по транспарентност

Според најновото истражување на Центарот за управување со промени, Општина Свети Николе е на високото 3 место по транспарентност на објавените информации на официјалната веб страна www.svetinikole.gov.mk

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora