Општина Свети Николе на високото 3 место по транспарентност

Според најновото истражување на Центарот за управување со промени, Општина Свети Николе е на високото 3 место по транспарентност на објавените информации на официјалната веб страна www.svetinikole.gov.mk

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora