Општинска делегација во посета на Кадрифаково и Амзабегово

Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев заедно со претседателот на Советот Илија Стоилев и директорите на јавните претпријатија и раководителите на одделенијата во општинската администрација оствари средби со граѓаните на населените места Кадрифаково и Амзабегово. На средбите граѓаните ги посочија проблемите со кои се соочуваат во населените места во секојдневното живеење и заеднички со локаната самоуправа да можат да ги надминат. Градоначалникот ги истакна приоритетите за проектите кои во иднина ќе се реализираат и ќе придонесат за поквалитетно живеење.

tribina MZ (4) tribina MZ (6) tribina MZ (5) tribina MZ (3) tribina MZ (2) tribina MZ (1)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora