Остварена средба со новоизбраните членови на Советот на млади на општина Свети Николе

Остварена е средба со новоизбраните членови на Советот на млади на општина Свети Николе на која е разговарано за младинските политики на општинско ниво и можностите за реализирање на низа активности во интерес на младите .Веруваме дека новоизбраните членови на Совет на млади ќе бидат двигатели на голем број активности кои со заеднички сили ќе ги реализираме.Честитки за сите нив и посакуваме успеси на :

Софија Душановска

Маринела Серафимова

Пале Митева

Јорданче Ефтимов

Давид Панев

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora