Отворање на „Ѓуришката ликовна колонија 2020“

По повод годишнината од ослободувањето на Свети Николе, на свечен начин се отвори изложбата на „Ѓуришката ликовна колонија 2020“.
Нашите сограѓани имаат можност да ги погледнат 24-те прекрасните уметнички дела на авторите кои учествуваа на колонијата .Свети Николе и во услови на пандемија може да организира вакви културни настани кои веруваме дека ќе побудат интерес кај нашите граѓани.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora