Озонирање на водата за пиење

Во тек се работите околу пуштањето во употреба на озонаторот во фабриката за преработка на вода во Свети Николе. Денеска, градоначалникот на општина Свети Николе, Зоран Тасев, беше во работна посета на фабриката за вода во Свети Николе, каде се изведуваат завршните работи за функционирање на озонаторот, со што квалитетот на водата во дистрибутивната мрежа на градот ќе се подобри. Секако дека, новите технологии ќе ја намалат употребата на хемиски средства во третманот на водата, а воедно озонирањето ќе донесе и нови заштеди за ЈКП „Коминалец“ кој стопанисува со овој значаен објект кој ја користи водата од Хирдосистемот „Злетовица“.

ozoniranje (7) (Copy) ozoniranje (6) (Copy) ozoniranje (5) (Copy) ozoniranje (4) (Copy) ozoniranje (3) (Copy) ozoniranje (2) (Copy) ozoniranje (1) (Copy)

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora