Порибена ХА „Мавровица“ со подмладок на крап

Спортското риболовно друштво „Мрена“   по неколкугодишна пауза деновиве изврши порибување на Хидро акумулацијата „Мавровица“ со околу 200 кг подмладок на крап. Вештачкото езеро кое се наоѓа помеѓу наслените места Немањици и Орел е мала акумулација со околу 2 милиони и 800 илјади кубни метри вода, која сега се користи само за наводнување на околу 200 хектари земјоделска површина, како и за спортски риболов. Градоначалникот Зоран Тасев кој присуствување на пуштањето на рибниот подмладокот во акумулацијата, истакна дека биде продолжена оваа активност со порибување и со други врсти риби како што се црвеноперката и лињакот.

poribuvanje (6) poribuvanje (5) poribuvanje (4) poribuvanje (3) poribuvanje (2) poribuvanje (1)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora