Порибување на ХА „Мавровица“

Второ порибување со крап   на хидроакумулацијата „Мавровица“ , организираа членовите на Риболовното друштво „Мрена “ од Свети Николе. Денеска, во присуство на членови на друштвото, претседателот на Македонската риболовна федерација Васил Костов и градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев, во езерото беа пуштени капитални примероци на крап од рибник од Битола. Локалната самоуправа ќе ги подржува активностите на Риболовното друштво и до крајот на месецот ќе организира уште едно порибување со црвеноперка. Како што најави градоначалникот Тасев, во наредниот период ќе бидат организирани државни риболовни натпревари што ќе придонесе за развој на спортскиот риболов, зачувување на рибниот фонд и развој на туризмот во општина Свети Николе.

ribi (5) ribi (4) ribi (3) ribi (2) ribi (1)

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora