Посета на Општина Свети Николе од страна на г-дин Армен Григорјан новоименуваниот постојан претставник на УНДП МК

Општина Свети Николе беше посетена од страна на г-дин Армен Григорјан новоименуваниот постојан претставник на УНДП МК во Република Македонија. Дискутиравме за соработката досега но и за планови за идна соработка. УНДП МК е долгогодишен верен партнер на општина Свети Николе кој се стреми да помага во сите области на развој.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora