Посета на општина Свети Николе од страна на Н.Е. г-дин Хиронори Савада , амбасадор на Јапонија во Република Северна Македонија

Во општина Свети Николе се одржа церемонија на потпишување на Грант договорот за набавка на ново амбулантно возило од ГГП програмата на Јапонската амбасада во Република Северна Македонија.На церемонијата присуствуваа Н.Е. г-дин Хиронори заедно со својата сопруга, директорката на ЈЗУ “Ѓорѓи Гаврилски” и градоначалникот на општина Свети Николе г-дин Сашо Велковски.На средбата исто така се разговараше и за актуелната состојба во општина Свети Николе и економскиот потенцијал на истата.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora