Посета на регионалниот проект менаџер на UNWOMEN

Регионалниот проект менаџер на UNWOMEN г-ѓа Ермира Лубани во посета на Општина Свети Николе и градоначалникот Сашо Велковски на тема родовото буџетирање во општина Свети Николе, негова имплементација и идните приоритети на општината во остварување на овој процес.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora