Посета на ученици од СОУ Кочо Рацин

Денеска имавме посета од тимот од СОУ Кочо Рацин составен од ученици и наставници кои беа на практична обука за заварувач  и  посета од 25.01. до 08.02. во Брага, Португалија како дел од заедничкиот  проект со Работничкиот Универзитет во Штип.
Учениците ги споделија своите искуства и беа воодушевени од посетата на Брага.
Општина Свети Николе дава безрезервна поддршка на ваквите проекти каде нашите идни стручни кадри имаат можност за професионално усовршување.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora