Поставување на летниковци пред колективните згради во општина Свети Николе

Започна реализацијата на проектот за поставување на 11 летниковци пред колективните згради во Свети Николе.
Граѓаните овие прекрасни објекти, можат да ги користат за релаксација и дружба.
Се започна со поставување од зградата во Каракански бавчи, и ќе продолжи понатаму во другите населби.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora