Започна реализацијата на проектот за поставување на 11 летниковци пред колективните згради во Свети Николе.
Граѓаните овие прекрасни објекти, можат да ги користат за релаксација и дружба.
Се започна со поставување од зградата во Каракански бавчи, и ќе продолжи понатаму во другите населби.