Потпишан договор за доделување на средства од министерството за проектот „Изградба на фекална канализација во с.Мустафино“

Во Министерството за животна средина и просторно планирање потпишан е договор за доделување на средства од министерството за проектот „Изградба на фекална канализација во с.Мустафино“ – крак 32.
Вкупната инвестиција на проектот е во вредност од 6.849.564 денари , од кои Министерството  ни одобрува 4.000.000 денари , а останатите 2.849.564 денари ќе бидат од општина Свети Николе.
Со ова започнуваме со решавање на најгорчливиот проблем на граѓаните од с.Мустафино за изградба на фекална канализација . Во наредниот период ќе конкурираме со соодветната проектна документација за комплетирање и реализација на целиот проект и покривање со канализациона мрежа за с.Мустафино.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora