Потпишана спогодба за соработка

Здруженијата на пензионери од Свети Николе и општина Илинден денеска потпишаа спогодба за соработка, која во наредниот период ќе биде остварена преку програма за култура спорт и заеднички настапи на манифестации. На потпишувањето на спогодбата присуствуваше и градоначалникот на општина Свети Николе Сашо Велковски.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora