Потпишани два многу значајни договори

Потпишани два многу значајни договори :

Првиот е договорот со МТСП и изведувачот Бауер ДОО Скопје ,за отпочнување на изградбата на детската градинка во с. Ерџелија за време од 14 месеци.

Вториот со Вардарскиот плански регион за изградба на пат од с. Кнежје до с.Ѓузумелци ,општина Лозово , како и набавка на ново противпожарно возило за потребите на ТППЕ Свети Николе кои ќе се реализираат 2022 год.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora