Предмет: Јавен повик

 Општина Свети Николе во соработка со Центар за институционален развој, Скопје – ЦИРа, ќе организираат отворени „Форуми во зедницата“.

Одржувањето на овие форумски сесии резултира од објавениот Втор повик за предлог проекти на тема „Вода“, по проектот План за управување со речниот слив на река Брегалница.

На овие формиски сесии, граѓаните ќе имаат можност да ги споделат своите идеи и проблеми, каде по завршувањето на сесиите, ќе резултираат како предлог проекти. На сесиите ќе биде избран најприоритетниот предлог проект, предложен и изгласан од страна на учесниците на форумите, со кој понатаму Општина Свети Николе ќе аплицира на Вториот повик за предлог проекти.

 

Согласно ова, на ден 08.07.2014 година, со почеток во 11:00 часот во малата сала на Градската библиотека при Домот на Култура „Крсте П. Мисирков“ Општината ги поканува сите граѓани да земат учество во Првата Форумска сесија.

 

Подетални информации за Вториот повик за предлог проекти во рамките на Проектот План за управување со речниот слив на река Брегалница може да најдете на вебстраната – www.bregalnica.mk.

Однапред ви благодариме за вашето учество.

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora