Пријавете штети од невреме!

Невремето проследено со град на ден 10.07.2021 година (сабота) направи штети врз лозовите и други земјоделски насади во реонот помеѓу Ерџелија и Немањици кај мв “Ковиљ”.Затоа се известуваат сите земјоделски производители кои имаат штети од невремето , истите да ги пријават во општина Свети Николе со цел Комисијата за штети при општината да излезе на терен и да ги утврди процентот и вредноста од штетите .

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora