Oд страна на Министерството за животна средина официјално ги примивме двете возила наменети за собирање на комунален отпад марка Ивеко со капацитет од 16м3 и од 4м3 .
Со новите возила доделени на ЈКП Комуналец, ќе ја зголемиме ефикасноста во собирање на комуналниот отпад и секако најава за собирање на комунален отпад и од  сите рурални места во општина Свети Николе.