Примени двете возила наменети за собирање на комунален отпад

Oд страна на Министерството за животна средина официјално ги примивме двете возила наменети за собирање на комунален отпад марка Ивеко со капацитет од 16м3 и од 4м3 .
Со новите возила доделени на ЈКП Комуналец, ќе ја зголемиме ефикасноста во собирање на комуналниот отпад и секако најава за собирање на комунален отпад и од  сите рурални места во општина Свети Николе.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora