Продолжуваат работите на улица „Младинска„

Вработените од ЈКП „Комуналец“ и вработенита градежни работници од компанијата „Жикол“ интезивно работат на поставување на новата водоводна инсталација на улицата „Младинска“. Градоначалникот на Општина Свети Николе Зоран Тасев го посети градилиштето каде се изведуваат работите со поставување на нова водоводна инсталација и нови регулациони вентили, за да се спречат поголеми хаварии на мрежата. Се работи темелно и наскоро покрај замена на канализационата и атмосферска инсталација, улицата ќе добие и нов асфалт.

 

младинска

младинска 3

младинска 2

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora