Продолжуваме со градежната офанзива во нашата општина

Продолжуваме со градежната офанзива во нашата општина.

Овој пат , е на ред изведба на атмосферска канализација во населба Шутка и улица Ќиќевачка и Кумановска, каде 20 години граѓаните од овој крај имаа проблеми со избивање на фекалии и поплавување на дворовите. Време е за решавање на проблемот.

Изведувач на градежните работи е Изгрев инжинеринг од Велес а вредноста на оваа инвестицијата е 1.000.000 денари.

Потоа следува изведба на канализациона мрежа на Кнежевски пат и Рецко Маало-Рудина

Работиме во интерес на граѓаните , решавајќи ги повеќегодишните проблеми.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora