Пуштена во употреба првата фотоволтаична централа за производство на т.н. зелена енергија во Свети Николе

.
На ден 29.04.2020  беше пуштена во употреба првата фотоволтаична централа за производство на т.н. зелена енергија во Свети Николе. Инвестицијата е реализирана во МИК Свети Николе, на кровот на фабриката и истата е со капацитет на производство од 610 киловати. Овој вид на енергија ќе бидат искористени за сопствени потреби на МИК.
Со ова , дефинитивно започнува инвестицискиот циклус во нашата општина за искористување на природните потенцијали со кои располага нашата општина (сонце и ветер). Се навестуваат поголем број на вакви инвестиции во идниот период.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora