Пуштена во употреба целосно реконструираната фонтана во градскиот парк.

По тримесечната реконструкција на фонтаната во градскиот парк градоначалникот на Општина Свети Николе Сашо Велковски ја пушти во употреба. Во градскиот парк е поставен и хотспот за бесплатен интернет пристап за граѓаните.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora