Работилница на тема: “Превенција од канцер на дојка кај жените“

Координаторката за еднакви можности на мажите и жените и Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе учествуваат во тригодишен проект„Ние сме жени лидерки и двигателки на промениво нашите заедници“, односно во под – активноста МЕНТОРСКА ПРОГРАМА.

Kако под-активност на Менторската програма на ден 27.05.2014 (Вторник) со почеток во 12 часот, во Општинската сала се oдржа работилница на тема:“Превенција од канцер на дојка кај жените“ водена од страна на тематската менторка Д-р Нада Симовска.

Проектот е финансиран од UN WOMEN- Фондот на Обединетите Нации за родова еднаквост, а партнерски се спроведува од Македонско женско лоби и Одделот за родови студии на Универзитетот „Евро-Балкан“, во соработка со организациите Десиде и Сирма. Стратешки партнер на проектот е Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Собранието на Република Македонија.

Проектот има за цел да ги зајакне капацитетите на советите на локалната самоуправа, а со тоа да ја унапреди состојбата со еднаквите можности на локалното ниво.

prevencija 5 prevencija 4 prevencija 3 prevencija 2 prevencija 1

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora