Работилница на тема: “Превенција од рак на дојка“ за средношколките од IV година

Координаторката за еднакви можности на мажите и жените заедно со Комисијата за еднакви можности на мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе континуирано ги спроведуваат активностите од тригодишниот проект„Ние сме жени лидерки и двигателки на промениво нашите заедници“, односно активноста МЕНТОРСКА ПРОГРАМА.

Kако под-активност на Менторската програма,беа oдржани две работилници на ден 25 Ноември 2014 година –Вторник во средното училиште „Кочо Рацин“ на средношколките од IV година, на тема:“Превенција од рак на дојка“, водена од страна на Д-р Гордана Митева.

Главна цел на трибината беше подигнување на свеста за ракот на дојка и важноста од правење редовни самопрегледи.

Проектот е финансиран од UN WOMEN – Фондот на Обединетите Нации за родова еднаквост, а партнерски се спроведува од Македонско женско лоби и Одделот за родови студии на Универзитетот „Евро-Балкан“, во соработка со организациите Десиде и Сирма. Стратешки партнер на проектот е Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Собранието на Република Македонија.

 

Комисија за еднакви можности на

жените и мажите при

Совет на Општина Свети Николе

prevencija (6) prevencija (5) prevencija (4) prevencija (3) prevencija (2) prevencija (1)

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora