Редовна дезинфекција на улиците во Свети Николе за поголема превенција и заштита од коронавирусот

Редовна дезинфекција на улиците во Свети Николе за поголема превенција и заштита од коронавирусот.

Екипата е стандардна, ТППЕ, земјоделци и ДПД Свети Николе.

Се грижиме за Вашето здравје.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora