Реконструкција на ученичкиот дом во СОУ,, Кочо Рацин”

Реконструкција на ученичкиот дом во СОУ,, Кочо Рацин” – Свети Николе. Во првата фаза доставен е нов инвентар, чија вредност изнесува околу 850 000 денари. Инвентарот вклучува нови кревети со нови душеци, нови работни масички и столчиња, како и нови шкафчиња. Комплетната реконструкција на ученичкиот дом и едната учичишна зграда се очекува да започне во месец Мај.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora