Реконструкција на ученичкиот дом во СОУ,, Кочо Рацин”

Реконструкција на ученичкиот дом во СОУ,, Кочо Рацин” – Свети Николе. Во првата фаза доставен е нов инвентар, чија вредност изнесува околу 850 000 денари. Инвентарот вклучува нови кревети со нови душеци, нови работни масички и столчиња, како и нови шкафчиња. Комплетната реконструкција на ученичкиот дом и едната учичишна зграда се очекува да започне во месец Мај.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora