Реконструкција на улици,водоводна и канализациона мрежа преку Проектот за подобрување на општинските услуги

Општина Свети Николе преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на под-проектот „ реконструкција на улици,водоводна и канализациона мрежа и изградба на тротоари и систем за атмосверски води во општина Свети Николе“.
Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 12 месеци.
Проектот предвидува : реконструкција на двете постоечки улици во општина Свети Николе: “Крсте Мисирков“ и “Младинска“. Улиците се наоѓаат во централниот дел на општина Свети Николе. Улицата “Крсте Мисирков“ започнува веднаш по раскрсницата и завршува непосредно пред крстосницата со улицата “Карпошева“. Улицата “Младинска“ продолжува од улицата “Крсте Мисирков“, односно започнува на крстосницата со улицата “Карпошева“, а завршува непосредно пред крстосницата со улицата “Вељко Влаховиќ“. Проектот вклучува реконструкција на улици и изградба на систем за атмосферски води на улица “Крсте Мисирков“ и реконструкција на улицата, снабдување со вода и канализација и изградба на систем за атмосферски води и тротоари на улица “Младинска“.
Подетални информации околу самиот под-проект се презентирани во Проектниот докумет кој во електронска форма може да го пронајдете на следниов линк PAD_Sveti Nikole

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora