Решен проблемот со кучињата скитници

Извршено е заловување на кучиња скитници од страна на Ветеринарниот сточарски центар “Тодор Велков” од Куманово со кој општина Свети Николе има склучено договор за третирање на истите.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora