Ревијален натпревар на пензионерите во Свети Николе

Во Свети Николе се одржа 12-та регионална пензионерска ревија на народни песни и ора на која учествуваа поголем број членови од пензионерските здруженија од источниот дел на Македонија. На присутните им се обрати градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев, посакувајки им пријатен престој во Свети Николе.

penzioneri (8) penzioneri (7) penzioneri (6) penzioneri (5) penzioneri (4) penzioneri (2) penzioneri (1)

 

 

 

 

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora