Смарт регулирање на уличното осветлување ,прво од ваков вид во земјата

.
Заедно со претставници од Агенцијата за енергетска ефикасност  пуштено беше во употреба Смарт регулирање на уличното осветлување ,прво од ваков вид во земјата.Согласно Програмата за енергетска ефикасност на општина Свети Николе набавени се и инсталирани 63 ормари за регулирање на уличното осветлување на целата територија на општината со што станавме пионери на одделување на командите за улично осветлување од трафостаниците на ЕВН.
Инвестицијата е во вредност од 3 ипол милиони денари , целосно финансирани со средства од буџетот на општина Свети Николе.
Со реализација на овој проект ја зголемуваме енергетската ефикасност на уличното осветлување и намалување на трошоците за осветлувањето .

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora