Состанок со претставници од НВО секторот и спортските клубови во општината за буџетот на општина Свети Николе за 2021 година

Во насока на транспарентно донесување на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година, одржавме состанок со претставници од НВО секторот и спортските клубови во општината, на кој се разгледуваа активностите кои овие здруженија на граѓани ги предвидуваат за наредната година , а кои се во интерес за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Свети Николе.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora