Во насока на транспарентно донесување на буџетот на општина Свети Николе за 2021 година, одржавме состанок со претставници од НВО секторот и спортските клубови во општината, на кој се разгледуваа активностите кои овие здруженија на граѓани ги предвидуваат за наредната година , а кои се во интерес за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Свети Николе.