Список на лица претставници од општините во Вардарски плански регион, одговорни за помош и информации на студентите од регионот

Список на лица претставници од општините во Вардарски плански регион, одговорни за помош и информации на студентите од регионот

 spisok_na_lica

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora