Список на лица претставници од општините во Вардарски плански регион, одговорни за помош и информации на студентите од регионот

Список на лица претставници од општините во Вардарски плански регион, одговорни за помош и информации на студентите од регионот

 spisok_na_lica

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora