Средба со невладиниот сектор за креирање на буџет за 2020

Во процесот на донесување на буџет на општина Свети Николе за 2020 година, реализиран е состанок со невладиниот сектор  во општината, со цел дефинирање на проблемите и приоритетите во решавање на истите за претстојната година.
Градиме граѓански буџет, во интерес на граѓаните на општина Свети Николе.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora