Средба со невладиниот сектор за креирање на буџет за 2020

Во процесот на донесување на буџет на општина Свети Николе за 2020 година, реализиран е состанок со невладиниот сектор  во општината, со цел дефинирање на проблемите и приоритетите во решавање на истите за претстојната година.
Градиме граѓански буџет, во интерес на граѓаните на општина Свети Николе.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora