Средба со жителите на Малино и Крушица

Граѓаните на Малино и Крушица во средбите со градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев и членовите на општинската администрација разговараа за актуелните потреби и проблеми. Во овие две села најголем проблем претставува водоснабдувањето. Градоначалникот најави дека во тек се изработувањето на проекти за водоснабдување со кои во наредниот период би се решил овој горлив проблем.

krusica (1) krusica (2) krusica (3) krusica (4) krusica (5)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora